Skip to content

РРО для ФОП, які займаються приватною медичною практикою: адміністративний тиск чи вигадана паніка?

PL

РРО для медичних ФОПів

Підприємці-медики з початку 2021 року зобов’язані здійснювати розрахунки з пацієнтами винятково через РРО. Але яких правил при цьому повинні дотримуватися ФОП як суб’єкти господарювання? Що таке каса підприємця? Якими документами ФОП оформляють касові операції? Як здійснюють оприбуткування готівки? Насправді все досить просто.

КАСОВА ДИСЦИПЛІНА

Термін «касова дисципліна» в чинній нормативці не вживається. Однак він зустрічався в уже скасованому Указі Президента від 12.06.1995 р. № 436 (далі ― Указ № 436), а також присутній у деяких листах і роз’ясненнях податківців. Можна сказати, що касова дисципліна ― це правила поводження підприємств, установ, підприємців з готівкою, дотримання термінів здачі та оприбуткування готівки.

Основною нормативкою щодо касової дисципліни на сьогодні є:

Положення про ведення касових операцій з постанови Нацбанку від 29.12.2017 р. № 148 (далі ― Положення № 148);

Закон «Про застосування РРО» від 06.07.1995 р. № 265 (далі ― Закон про РРО).

Зверніть увагу, що за останніми змінами від НБУ до Положення № 148 у суб’єктів господарювання з’явилася можливість використовувати поряд з паперовими розрахунковими документами ще й електронні розрахункові документи та електронні фіскальні звітні чеки з 1 серпня 2020 року (постанова правління НБУ від 07.05.2020 р. № 59).

Їхнє впровадження пов’язане з двома подіями:

можливістю отримувати готівку за банківськими картками з каси підприємства/магазину з 1 серпня 2020 року;

офіційним запуском можливості використання програмних РРО теж з 1 серпня 2020 року.

Під час здійснення касових операцій підприємці повинні враховувати вимоги Положення № 148. Це прямо прописано в п. 1 цього документа. Водночас щодо ФОП його норми застосовуються вельми вибірково та специфічно. Розпочнемо з визначення каси підприємця.

КАСА ПІДПРИЄМЦЯ

Згідно з пп. 8 п. 3 Положення № 148, каса — це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів. Виходячи з цього визначення, касою може вважатися як спеціальне приміщення, так і просто спеціально виділене місце для проведення розрахунків.

Підприємцю немає потреби виділяти приміщення для каси ― спеціальну кімнату. Касою вважатиметься місце, де він:

проводить готівкові розрахунки, наприклад, приймає гроші від пацієнтів;

видає готівку (виплачує зарплату, аванси на відрядження, грошові кошти під звіт тощо);

зберігає готівкові грошові кошти.

Отже, ФОП може визначити для себе касу як місце, де перебуває він сам (його наймана особа, яка здійснює розрахунки з пацієнтами).

У підприємців, що застосовують РРО, касою в розумінні Положення № 148 буде РРО. Акцентуємо на цьому увагу з однієї важливої причини. Річ у тому, що особливі вимоги щодо облаштування каси, як і раніше, висуваються тільки до підприємств (п. 38 Положення № 148). На підприємців зазначена норма не поширюється (див. також лист НБУ від 16.04.2015 р. № 50-01015/25464, який хоча й посилається на скасоване Положення № 637, актуальний і сьогодні).

Також дуже важливо, що на ФОП, як і раніше, не поширюється вимога про встановлення ліміту каси та дотримання строків здавання готівки до банку. Це прямо визначено п. 14 Положення № 148. Тобто готівка у підприємця може зберігатися в будь-якій сумі та будь-яку кількість днів. Здавати її до банку зовсім не обов’язково. Та й взагалі поточний рахунок у банку ФОП відкривати не зобов’язаний.

Здійснювати касові операції та займатися їхнім оформленням може як сам підприємець, так і його найманий працівник. При цьому пам’ятайте: особу, яка працює з готівковими коштами, слід офіційно працевлаштувати.

КАСОВІ ОРДЕРИ

Підприємці, на відміну від підприємств, не ведуть касової книги. Про це прямо говорить абзац четвертий п. 39 Положення № 148. Підтверджують цей факт і податківці (див. консультацію в підкатегорії 109.15 БЗ).

Щодо оформлення ФОП касових ордерів Положення № 148, як і скасоване Положення № 637, однозначної вказівки не містить (ні про обов’язковість їх застосування, ні про заборону їх використовувати).

При цьому раніше НБУ вказував на те, що:

форми касових ордерів передбачають їх застосування тільки юридичними особами (див. лист від 30.10.2006 р. № 25-113/2453-11507);

оприбуткування готівки ФОП здійснюють без оформлення ПКО (див. лист від 09.03.2011 р. № 11-117/982-3354);

до підприємців не висуваються вимоги про оформлення касових операцій прибутковими і видатковими касовими ордерами (див. лист від 16.04.2015 р. № 50-01015/25464).

Крім того, форми ПКО і ВКО, як і раніше, передбачають їх застосування тільки юрособами. Та й податківці в консультації з підкатегорії 109.15 БЗ, як і раніше, в категоричній формі стверджують: ФОП касових ордерів не складають.

Давайте поговоримо про розрахункові документи детальніше.

РОЗРАХУНКИ ТА РОЗРАХУНКОВІ ДОКУМЕНТИ

Розпочнемо з приймання готівки. З п. 2 ст. 3 Закону про РРО ми можемо дійти висновку, що підприємці зобов’язані видавати розрахунковий документ на повну суму проведеної операції. При застосуванні РРО такими розрахунковими документами є: фіскальний касовий чек, розрахункова квитанція, спрощена розрахункова квитанція. Форми зазначених документів наведено в додатках до Положення № 13.

В абзаці першому п. 11 Положення № 148 зазначено, що готівка, яка надходить до кас, оприбутковується в день її отримання в повній сумі. При цьому підприємствам пропонується затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки у своїй касі (п. 12 Положення № 148). Щодо підприємців такої вимоги немає. Так само як і немає інших спеціальних норм з оприбуткування.

ПІДСУМКИ ТА ВИСНОВКИ

На підприємців НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ вимоги щодо:

облаштування каси (п. 38 Положення № 148), оскільки дані вимоги стосуються винятково підприємств (установ), а не ФОП. Це значить, що й заборона зберігати в касі іншу готівку, цінності, які не є власністю, на підприємців теж не поширюється й разом з грошима по підприємницькій діяльності ФОП може тримати і свої приватні гроші чи гроші своїх рідних, друзів, партнерів і т. ін.;

дотримання ліміту каси і термінів передачі готівки в банк (п. 14 Положення № 148). ФОП може тримати в себе будь-яку кількість готівки, яку взагалі не зобов’язаний здавати в банк;

оформлення касових операцій прибутковими та видатковими касовими ордерами (лист НБУ від 16.04.2015 р. № 50-01015/25464).

Також вважаю за потрібне зауважити, що «вибіркова» касова дисципліна для ФОП, яку регламентують норми Положення № 148, скасовує необхідність наявності для ФОП таких внутрішніх документів:

наказу про призначення осіб, відповідальних за ведення касової дисципліни;

наказу про встановлення ліміту каси та затвердження порядку оприбуткування готівки в касі;

договору про повну матеріальну відповідальність з касиром чи адміністратором (всі особи, які здійснюють розрахункові операції, мають бути обов’язково працевлаштовані, а в разі виникнення неординарних ситуацій чи крадіжок кращим помічником буде відео з камер відеофіксації місця розрахунку пацієнтів, що стане доказом для правоохоронних органів, замість підпису особи на папері в документі довільної форми);

положення про касову дисципліну;

інструкції щодо впровадження касової дисципліни.

Тому більш корисним для всіх ФОП медичного бізнесу буде єдине ― зберігати спокій, оскільки мораторій на перевірки продовжено, а законодавчу базу не приведено у відповідність до сьогоднішніх реалій, що, на жаль, є для нас звичайною ситуацією в будь-яких сферах діяльності суспільства. Так би мовити: йдемо в ногу з часом, а єдине, чого не врахували, ― як ідемо: обидві ноги чи то ліві, чи то праві, але точно зламані…

Автор — Альона Дарвай, директор компанії «РедФін Агентство податкового та фінансового консалтингу», сертифікований аудитор і податковий консультант

КОМПАНІЯ РЕДФІН НАДАЄ КОНСАЛТИНГОВУ ДОПОМОГУ З ПИТАНЬ:

  • отримання ліцензії на медичну практику;
  • оптимізації податкового навантаження;
  • бухгалтерського обліку та аудиту;
  • трудового законодавства.

Звертайтеся: тел. 096 936 32 20; ел. пошта: alena1803@ukr.net

Маркетинговый аудит

Маркетинговая консультация

Маркетинговое сопровождение