Skip to content

Реклама медичних послуг: що дозволено?

PL

 

Реклама медичних послуг: що дозволено?

 Андрій Павлишин, адвокат, старший партнер АО «Пантеон» (м. Одеса)

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕКЛАМИ

 • Законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають шкоди споживачеві реклами.
 • Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.
 • Реклама не повинна містити інформації чи зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми або нехтують правилами пристойності.
 • Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.

СХВАЛЕНЕ — ДОЗВОЛЕНО

Дозволяється реклама таких лікарських засобів (ЛЗ), медичних виробів (МВ), які схвалені до застосування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Такими органами є: МОЗ України, Державний експертний центр України, Держлікслужба України тощо.

ОСНОВНІ ВИМОГИ

Реклама ЛЗ, МВ та методів лікування, профілактики та реабілітації повинна містити: вимогу про необхідність консультацій з лікарем перед застосуванням ЛЗ чи МВ; рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією на ЛЗ; текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», що займає не менше ніж 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами.

ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Реклама ЛЗ, МВ та методів лікування, профілактики та реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ

У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

 • відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не потрібна;
 • відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;
 • зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;
 • тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів та медичних послуг, що рекламуються;
 • тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;
 • посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;
 • порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;
 • посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
 • рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;
 • спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;
 • зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;
 • інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, що рекламується;
 • участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

 РЕКЛАМА ТА ДІТИ

Забороняється реклама:

 • з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;
 • реклама з вміщенням закликів до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку.

Реклама не повинна викликати у них відчуття неповноцінності, вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім’єю без урахування можливостей її бюджету, створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.

 МОВА РЕКЛАМИ

Мовою реклами є державна мова.

Об’єкти права інтелектуальної власності у рекламі використовуються мовою, якою їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

Особливості використання у рекламі мов корінних народів і національних меншин України визначаються законом, що регулює порядок реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

Продовження публікації, що стосується теми найчастіших помилок при створенні та розміщенні реклами в інтернеті та соціальних мережах зокрема, читайте в наступному номері.

Маркетинговый аудит

Маркетинговая консультация

Маркетинговое сопровождение