Skip to content

Перший приватний медичний виш України — як це?

PL

Перший приватний медичний виш України — як це?

Київський медичний університет — перший приватний медичний ВНЗ IV рівня акредитації в Україні, заснований у 1992 році. Великий акцент під час навчання робиться на нетрадиційну медицину та формування особистості лікаря. Президент КМУ Олександр Валерійович Поканевич люб’язно погодився дати відповіді на наші запитання.

П. Л. Олександре Валерійовичу, чим відрізняється програма вашого ВНЗ від програми державного вишу?
О. П.:
Навчальне навантаження та перелік обов’язкових для вивчення предметів не відрізняється від програми державних ВНЗ. Тоді як, відповідно до законодавства, кожен виш має так звану варіативну складову, яка не може перевищувати 15% навчального плану. В нашому випадку, виходячи зі специфіки нашого вишу, історії створення та завдяки тісному зв’язку із комплементарною медициною, значна увага приділяється тисячолітнім надбанням нетрадиційної медицини: в КМУ викладають елективні курси з 15 напрямів, включаючи фармакогнозію, фітотерапію, гомеопатію, рефлексотерапію, мануальну терапію, іридодіагностику та інші. Елементи викладання альтернативної медицини інтегровані в тематику навчальних робочих програм з клінічних дисциплін.

Нещодавно в Університеті принципово змінився менеджмент. Тепер в адміністрації працюють люди, які або вчилися за кордоном, або працювали, тобто знають зарубіжні стандарти медичної освіти на власному досвіді.

П. Л. У чому конкурентні переваги навчання, отриманого у вашому виші?
О. П.: Ми є приватним вищим навчальним закладом, саме тому ми є прогресивними та гнучкими. Зокрема хочу відзначити, що нещодавно в Університеті принципово змінився менеджмент. Тепер в адміністрації працюють люди, які або вчилися за кордоном, або працювали, тобто знають зарубіжні стандарти медичної освіти на власному досвіді. Серед конкретних бенефітів для наших студентів я міг би відзначити кілька ноу­хау, як, наприклад, проходження виробничої практики за кордоном, інтернатура на базі найкращих приватних клінік Києва; починаючи з 4­го курсу, студенти мають можливості поглиблено вивчати різнопрофільні курси з комплементарної медицини, які викладаються співробітниками кафедр Університету, що дає додаткові можливості
у майбутньому. Дуже потужна післядипломна освіта: наявна інтернатура з 19 спеціальностей, магістратура, аспірантура та клінічна ординатура. Студенти стоматологічного факультету можуть навчатися на базі власної клініки.

П. Л. Чи є у вас програма підготовки випускників до роботи в інших країнах?
О. П.: На теперішньому етапі розвитку нашої країни досить багато молодих лікарів бажають поїхати працювати до Європи. Це продиктовано, передовсім, загальною тенденцією європейської інтеграції, відкриттям кордонів та теперішнім станом розвитку нашої країни.Ми не можемо бути осторонь цього процесу. Не хочу забігати наперед, але зараз ми працюємо над створенням унікальної навчальної програми, яка була би максимально наближена до навчального плану однієї з європейських країн, з метою полегшення проходження нашими випускниками процедури нострифікації у майбутньому. Яка це буде країна — поки не хотів би коментувати.

П. Л. Чи сприяєте ви відкриттю приватної медичної практики випускниками вашого ВНЗ? Якщо так, то яким чином?
О. П.: Дякую за таке влучне запитання. Восени ми виграли грант від Програми розвитку ООН в Україні, яка спрямована на створення робочих місць для внутрішньо переміщеного населення, тобто переселенців з Донбасу та Криму. У рамках цього проекту на базі стоматологічного факультету було відкрито СтоматЦентр «Університетський», що підтверджує, на мою думку, наш престиж. Унікальність СтоматЦентру полягає в тому, що це перша в Україні по­справжньому університетська клініка, в якій студенти проходять замкнений цикл теоретичної освіти й підготовки та практичної діяльності. Водночас клініка є місцем, де відбуваються бізнеспроцеси. Кожен зацікавлений у власному професійному розвитку чи бізнесі інтерн або студент старших курсів може побачити на
власні очі медицину, що працює як бізнес. Нами підготовлено 69 організаційно­методичних документів, які регламентують роботу СтоматЦентру. У майбутньому ми плануємо організувати щось на кшталт франшизи.

Зараз ми працюємо над створенням унікальної навчальної програми, яка була би максимально наближена до навчального плану однієї з європейських країн, з метою полегшення проходження нашими випускниками процедури нострифікації у майбутньому.

П. Л. Назвіть декілька найуспішніших випускників вашого вишу. Як склалася їхня доля?
О. П.: На разі кількість випускників вишу налічує близько 3000. І саме зараз ми працюємо над створенням своєрідної мережі для наших випускників, щоб володіти більшою інформацією. Важко виділити когось, але відповідно до моніторингу Університету можу сказати, що серед них багато завідувачів відділень, головних лікарів, чиновників високого рангу, бізнесменів, приватних підприємців. Багато хто працює за кордоном.

П. Л.  Чи є у вас рекрутингова компанія, яка займається працевлаштуванням випускників? Якщо так, то розкажіть про цей досвід. Якщо ні, то чи плануєте ви такий напрямок діяльності?
О. П.: У нас був подібний досвід у минулому. Ми готували медиків для роботи в США, були організовані як спеціалізовані мовні курси, так і професійна підготовка до іспитів за кордоном. Але на той час у зв’язку зі зміною імміграційного законодавства проект було призупинено. Зараз, розуміючи складнощі працевлаштування молодого спеціаліста, ми працюємо над створенням Кар’єрного центру. Залучаючи партнерів та різноманітні організації, ми не лише створюємо зацікавлену професійну спільноту, але й вже сьогодні даємо можливості для достойної професійної діяльності. Наші інтерни, як я вже сказав раніше, проходячи інтернатуру на базі кращих приватних клінік, мають всі шанси залишитися там працювати, на відміну від інтернатури в державних медичних закладах. Саме тому ми постійно розширюємо мережу клінічних баз інтернатури. Ну а найкращі випускники­стоматологи можуть працювати в СтоматЦентрі «Університетський» або відкрити з нашою допомогою власний бізнес. Ми є прихильниками комплексного підходу: наука — практика — бізнес.

Найкращі випускники-стоматологи можуть працювати в СтоматЦентрі «Університетський» або відкрити з нашою допомогою власний бізнес. Ми є  прихильниками комплексного підходу: наука — практика — бізнес.

 

 

 

Маркетинговый аудит

Маркетинговая консультация

Маркетинговое сопровождение