Skip to content

Основні засоби (фонди) в приватній медичній практиці

PL

Альона Дарвай, директор компанії «РедФін Агентство податково-фінансового консалтингу», сертифікований аудитор

та податковий консультант

 

Уже давно колектив редакції нашого журналу спілкується з читачами щодо успішного та безпечного ведення бізнесу. Але, на жаль, ніхто не в змозі передбачити вірогідних малоприємних подій, які можуть спіткати бізнес у нашій країні. Тому дуже важливо замислитись на тим, чим ми ризикуємо та як уберегти майно, яке «занадто» дешево коштує….

 

Що таке основні засоби?

Основні засоби — це уже застаріла назва сучасних основних засобів. Проте такий термін часто вживається в економічній науці, а також у минулому він був популярний у податковому законодавстві, особливо коли йшлося про податок на прибуток підприємств.

Однак сьогодні в Податковому кодексі України теж стало використовуватися словосполучення «основні засоби», яке відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі ― П(С)БО 7). Але від цього наповнення даного терміну не змінюється.

Основні засоби ― це матеріальні активи, які утримуються підприємством з метою використання у процесі виробництва (діяльності) або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) (абз. 8 п. 4 П(С)БО 7). Це, можна сказати, класичне (економічне) розуміння основних засобів для цілей бухгалтерського обліку.

Для медичного бізнесу до основних засобів відноситься все необхідне для оснащення кабінету лікаря будь-якої спеціальності та адмінперсоналу (за наявності). А як відомо, перелік такого медичного приладдя затверджено нормативними документами. Тому при порушенні цих вимог ви ризикуєте не отримати висновку від представників Держпродспоживслужби або затягнути перевірку. У свою чергу подання документів до Міністерства охорони здоров’я України на отримання ліцензії також відкладатиметься.

 

ЯКЕ ОБЛАДНАННЯ КУПУВАТИ?

Основною витратною частиною відкриття медичного закладу вважається придбання спеціалізованого медичного обладнання. Сучасна апаратура коштує досить дорого. На початкових етапах можна трохи заощадити, купуючи старе медичне обладнання. Якщо у вас будуть працювати кваліфіковані лікарі, то якість медичних послуг не постраждає від не зовсім нового обладнання. Але якщо ви зібралися відкривати сучасну клініку згідно із західними стандартами і з високими цінами, то й обладнання повинно бути відповідне.

 

ЯК ФІНАНСУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ?

Основні засоби, які були сформовані на початковому етапі діяльності, вимагають постійного управління ними. Фінансування їхнього оновлення є важливою ланкою процесу управління, і воно зводиться до трьох варіантів.

Перший з них ґрунтується на тому, що весь обсяг оновлення цих активів фінансується за рахунок власного капіталу.

Другий заснований на змішаному фінансуванні оновлення основних засобів за рахунок власного й довгострокового позикового капіталу.

Третій варіант передбачає оновлення їх винятково за рахунок фінансового кредиту (наприклад, за рахунок фінансового лізингу).

Вибір відповідного варіанта фінансування оновлення основних засобів по підприємству в цілому здійснюється з урахуванням таких основних факторів:

  • достатності власних фінансових ресурсів для забезпечення економічного розвитку підприємства у майбутньому періоді;
  • вартості довгострокового фінансового кредиту порівняно з рівнем прибутку, що генерується тими основними засобами, які оновлюються;
  • досягнутого співвідношення використання власного й позикового капіталу, що визначає рівень фінансової стійкості підприємства;
  • доступності довгострокового фінансового кредиту для підприємства.

У процесі фінансування оновлення основних засобів одним з найбільш складних завдань є вибір альтернативного варіанта ― придбання цих активів у власність, а якщо обирається оренда, то важливо, яка саме. У сучасних умовах орендні (лізингові) операції можуть здійснюватися у формі оперативної фінансової, зворотної й інших форм лізингу (оренди) необоротних активів.

 

P.S. Більш детально варіанти придбання матеріальних активів розглянемо у наступних номерах. Будемо вдячні, якщо ви звернетесь до редакції зі своїми питаннями стосовно забезпечення матеріальної бази майбутнього чи існуючого бізнесу.

 

Маркетинговый аудит

Маркетинговая консультация

Маркетинговое сопровождение