Skip to content

Емоційний інтелект — ключова компетенція успішного керівника

PL

Емоційний інтелект — ключова компетенція успішного керівника

Катерина Куницька, тренер з розвитку емоційного інтелекту, коуч управлінців

Тема емоційного інтелекту (ЕІ) сьогодні наповнює інформаційний і тренінговий простір, однак чітко сказати, що таке ЕІ та як його розвинути, мало хто наважується. Причина в тому, що є велика різниця між теорією в книжках і тим, що відбувається з нашими емоціями у звичайному повсякденні.

Для тих, хто не байдужий до саморозвитку, зауважу, що емоційний інтелект ― це навик, який можливо розвинути та який дозволяє нам вправно використовувати свої емоції та емоції інших людей для створення якісного поля взаємодії. А отже, як і кожний навик, ЕІ потребує поступового та повсякденного тренування.

ЕІ АБО EQ?

Досить часто в популярній літературі ми зустрічаємо абревіатуру EQ на означення емоційного інтелекту, але це не зовсім вірно. EQ (emotional quotient) ― це емоційний коефіцієнт, який допомагає виміряти емоційний інтелект особи.

Емоційний інтелект відповідає за нашу здатність:

 • ідентифікувати і розуміти власні емоції та почуття;
 • вибирати відповідну адекватну поведінку для трансляції своїх емоційних переживань;
 • помічати і розуміти природу емоцій інших людей у тих або інших життєвих та робочих ситуаціях;
 • приймати рішення і діяти;
 • справлятися зі стресом і витримувати психологічні навантаження;
 • проходити через конфлікти та впливати на неприємну комунікацію, переводячи її в потрібне для нас річище;
 • створювати довірливі та комфортні стосунки з оточенням;
 • мотивувати себе в процесі виконання завдань та руху до цілей;
 • підтримувати внутрішній емоційний баланс та рівність.

Якщо розглядати ЕІ в контексті життєвих змін, то чим вищий рівень емоційного інтелекту, тим легше ми ініціюємо зміни і проходимо через них.

ЩО ТАКЕ ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ?

Фактично емоційний інтелект ― це наша здатність відчувати і розуміти свої емоції та емоції інших під час комунікації з людьми та обирати власні дії та слова, які створюють довіру і допомагають максимально ефективно досягти бажаного результату.

У своїй професійній діяльності я дотримуюся структури емоційного інтелекту, запропонованої американською організацією «6 секунд», яка уже понад 20 років займається вивченням емоційного інтелекту в суспільстві. Характерним для даного підходу є відсутність розмежування на повсякденне життя та бізнес, тому для мене ця модель більш «людяна» і життєва.

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ «6 СЕКУНД»

 1. Знати себе (усвідомлювати те, що «я відчуваю», «які мої автоматичні емоційні реакції»).
 1. Обирати свої дії (робити саме те, що варто робити, а не жити на емоційному автопілоті. Сюди входять такі навики, як: причино-наслідкове мислення у сфері емоцій, навігація емоційних станів, життєвий оптимізм, підтримання достатнього рівня внутрішньої мотивації).
 1. Створювати значиме (робити важливі вчинки заради вагомішої причини. Це дає нам змогу розкладати на прості щоденні дії наше бачення життя і власну місію. Завдяки цьому ми щодня спрямовуємо свої емоції та почуття для реалізації своїх цілей, підтримуючи належний рівень цілісності особистості. Сюди належать навик емпатії та вміння слідувати більшим цілям).

ЯК ВИМІРЯТИ EМОЦІЙНИЙ КОЕФІЦІЄНТ?

За статистикою, менеджери, лідери та власники бізнесів на 80% успішніші за інших у соціальному та фінансовому плані, якщо у них високий рівень емоційного коефіцієнту.

Наразі в Інтернеті є чимало доступних тестів для вимірювання власного EQ. Ключова складність достовірного виміру ― суб’єктивність запитань і можливих варіантів відповідей. Однак більш точні професійні EQ-тести, яким можна довіряти та які спираються на тисячі вибіркових даних, тільки платні та потребують розшифрування результатів кваліфікованими спеціалістами.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ІЗ ЗОНИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УСПІШНОГО КЕРІВНИКА

 • Розуміння природи своїх емоційних реакцій та здатність свідомо обирати потрібні прояви емоцій у роботі, не відчуваючи при цьому напруження чи пригнічення від свого вибору та впроваджених рішень.
 • Навик самоспостереження та рефлексії щодо своїх дій та вчинків інших людей.
 • Вміння швидко знижувати рівень стресу і свідомо вчиняти необхідні дії для його зменшення щодня.
 • Здатність свідомо читати невербальні сигнали інших людей і розуміти їхні мотиви та першопричини, вірно інтерпретувати емоції інших людей і вчасно й адекватно реагувати на них.
 • Навик причинно-наслідкового мислення у сфері емоцій (кожна емоція має істинний мотив, кожна дія під впливом емоцій має свій результат та відповідальність за її вчинення у певний спосіб). Найважливіше для вірного використання цього навику ― уникати власних ілюзій, хибних інтерпретацій та вміти тверезо дивитись на себе, інших людей та обставини.
 • Підтримувати баланс між оптимізмом і реалістичністю.
 • Вміти позитивно вирішувати конфлікти в колективі та тримати належний рівень мотивації співробітників.

ОЦІНІМО СВІЙ ЕІ

Наразі запропоную вам дещо суб’єктивний метод оцінювання: біля кожної вищенаведеної компетенції проставте оцінку від 1 до 10, яка першою спадає вам на думку, коли ви відповідаєте на запитання: «Наскільки цей навик розвинено у мене?» (де 1 ― не розвинено взагалі, а 10 ― розвинено максимально). Подумайте, з якого першого навику ви можете розпочати розвиток власного ЕІ.

І чим вищий у вас рівень емоційного інтелекту, тим вправніше ви використовуєте енергію своїх емоцій для створення довірливої та ефективної взаємодії з іншими, підтримання внутрішнього спокою та стабільного імпульсу мотивації. Тоді в колективі панує атмосфера продуктивності й легкості, співробітники реалізовують свій потенціал та отримують задоволення від роботи.

У періоди, що вимагають максимальної концентрації сил та уваги, я допомагаю собі підтримувати енергійність завдяки Вітанго. Живу у ритмі танго, насолоджуючись життям!

Маркетинговый аудит

Маркетинговая консультация

Маркетинговое сопровождение