Skip to content

«А до вас можна?!»

PL

«А ДО ВАС МОЖНА?!» ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ: АЛГОРИТМ ДІЙ

Альона Дарвай, директор компанії «РедФін Агентство податкового та фінансового консалтингу», сертифікований аудитор та податковий консультант

Керівництво будь-якого суб’єкту господарювання незалежно від сфери діяльності повинне знати, як діяти при перевірках контролюючих органів та служб, а також ознайомити своїх найманих працівників з типовими правилами поведінки, яких необхідно дотримуватися під час несподіваного візиту.

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Порядок проведення перевірок врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Але перевірки багатьох держорганів (зокрема, податкової, АМКУ, Держархбудінспекції, Держфінінспекції, Держінспекції праці, НБУ та інших) не підпадають під дію зазначеного закону і регулюються окремими законами та підзаконними актами.

Між усіма перевірками є багато спільного, тому пропонуємо звернути увагу на основні правила проведення перевірок та узагальнений алгоритм дій при появі перевіряльників.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Правило 1. Перевірки повинні проводитися тільки в робочий час підприємства, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Правило 2. Процес перевірки можна зафіксувати за допомогою засобів аудіо- та/або відеотехніки.

Правило 3. Присутність керівника (його заступника) суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи під час перевірки обов’язкова.

Правило 4. Стосовно перевірок діє правило конфлікту інтересів: якщо норми закону або іншого нормативно-правового акта допускають неоднозначне тлумачення прав та обов’язків суб’єкта господарювання, то рішення повинне прийматися на користь останнього.

Правило 5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єкта господарювання можуть бути припинені тільки за рішенням суду.

СКЛАДОВІ АЛГОРИТМУ ДІЙ

Якщо до вас прийшли перевіряльники, ви повинні діяти чітко і впевнено. Від того, наскільки виваженими будуть ваші дії та вичерпними ― відповіді/пояснення, багато в чому залежить підсумок перевірки.

Тому пропонуємо узагальнений алгоритм дій:

 1. З’ясуйте, з якого держоргану перевіряльники та яка мета їхнього візиту (планова, позапланова перевірка).
 2. Визначтеся, які норми законодавства поширюються на перевірки даного органу, чи діє відносно цих перевірок Закон України № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Якщо ні, дізнайтеся, які норми діють і що вони пропонують.
 3. З’ясуйте, чи підпадає дана перевірка під мораторій.
 4. Залежно від того, що пропонує законодавство, вимагайте у перевіряльників необхідні документи (направлення на перевірку, службові посвідчення). Якщо йдеться про планову перевірку, переконайтеся, що вас повідомили про неї не менш ніж за 10 днів до початку перевірки.
 5. Вимагайте, щоб перевіряльники зареєструвалися в Журналі перевірок (для тих органів, на кого ця норма поширюється). Якщо правомірність дій перевіряльників викликає у вас сумнів, не зайвим буде зателефонувати до контролюючого органу, що направив їх.
 6. Залежно від наявності (відсутності) у перевіряльників необхідних документів, а також підстав для проведення перевірки приймайте рішення щодо допуску (недопуску) перевіряльників.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: незаконний недопуск до перевірки може загрожувати вам серйозними неприємностями. Тому, прийнявши рішення не допускати перевіряльників на підприємство, будьте впевнені у своїй правоті.

 1. Якщо перевіряльники допущені до перевірки, створіть їм усі необхідні умови для роботи: за можливістю виділіть окремий кабінет і призначте відповідального за спілкування з ними, щоб уникнути небажаних для вас контактів «контролерів» з іншими працівниками підприємства.
 2. Не забувайте про ваше право фіксувати процес перевірки за допомогою технічних засобів.
 3. Не впадайте у відчай, якщо результати перевірки говорять не на вашу користь або ваша думка з будь-яких питань розходиться з думкою перевіряльників.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: у вас завжди є право оскаржити результати перевірки!

ПЕРЕВІРТЕ ДОКУМЕНТИ ПЕРЕВІРЯЛЬНИКІВ

Представник чи представники контролюючого органу, які прийшли проводити перевірку, обов’язково мають надати такі документи:

 1. Службове посвідчення, яке пред’являється керівнику підприємства або уповноваженій особі до початку проведення перевірки.
 2. Посвідчення (направлення) на проведення перевірки.

У посвідченні (направленні) обов’язково має бути зазначено:

 • Найменування контролюючого органу.
 • Найменування суб’єкта господарювання, щодо якого проводиться перевірка.
 • Місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу.
 • Номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого проводиться перевірка.
 • Перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їхніх посади, прізвища, імені та по батькові.
 • Дата початку та дата закінчення перевірки.
 • Планова перевірка чи позапланова.
 • Підстави для проведення перевірки.
 • Предмет перевірки.
 • Інформація про попередню перевірку (тип заходу і строк його проведення).

Копія посвідчення (направлення) обов’язково надається під розписку керівнику підприємства або уповноваженій особі перед початком перевірки.

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ

Загальне правило: якщо ви не знаєте, що робити і як діяти, треба прийняти позицію «глухого захисту» ― нічого не говорити, нічого не видавати, нічого не підписувати, нікуди не їхати. Як правило, це найкращий вихід із ситуації. Так ви собі хоч би не зашкодите.

Потрібно пам’ятати: на підприємстві накази та розпорядження віддає тільки його керівник, і співробітники підприємства підпорядковуються тільки його наказам та розпорядженням, а не командам представників контролюючих (правоохоронних) органів (якщо мова не йде про слідчі дії, що проводяться після порушення кримінальної справи).

Хочу нагадати, що факт появи представників контролюючих органів та служб часто викликає паніку в колективі. Тому керівництво або кадрова служба (за наявності) мають періодично проводити так би мовити міні-спілкування з трудовим колективом щодо поведінки в таких ситуаціях. По-перше, це спонукатиме працівників якісніше виконувати свою роботу, а по-друге, ― мінімізує ризик виникнення додаткових запитань з боку представників контролюючих органів.

P.S. Запропонований алгоритм є досить загальним. Його частина не стосується візитів правоохоронних органів, які здійснюють не перевірки, а слідчі дії. А втім, сподіваємося, що цей алгоритм буде корисний для багатьох підприємств, і випадків незаконних перевірок в Україні стане менше.

Маркетинговый аудит

Маркетинговая консультация

Маркетинговое сопровождение